A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287598. látogatója

Budapest

2022. március 4.,

péntek


 

41. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet
A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről
1553
78/2022. (III. 4.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
1556
79/2022. (III. 4.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
1556
80/2022. (III. 4.) Korm. rendelet
A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
1557
81/2022. (III. 4.) Korm. rendelet
A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet és az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1559
82/2022. (III. 4.) Korm. rendelet
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról
1560
61/2022. (III. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
1562
62/2022. (III. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
1562
63/2022. (III. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
1563
64/2022. (III. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
1563
1108/2022. (III. 4.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint Magyarország Kormánya és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
1564
1109/2022. (III. 4.) Korm. határozat
A 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről
1564
1110/2022. (III. 4.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1565
1111/2022. (III. 4.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
1568
1112/2022. (III. 4.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00029 azonosító számú („A hosszú távú természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-Hevesi Tájegységben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1570
1113/2022. (III. 4.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a TOP_PLUSZ-3.1.1-21 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra benyújtott 4 db ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásához történő hozzájárulásról
1572
1114/2022. (III. 4.) Korm. határozat
A 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról
1576
1115/2022. (III. 4.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya részére történő ingyenes átadásáról
1576
1116/2022. (III. 4.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról
1580
10/2022. (III. 4.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a rendőri, határrendészeti és vámhatósági szervek közötti együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1581

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.