A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369716. látogatója

Budapest

2022. január 14.,

péntek


 

5. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
266
7/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
268
8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról
268
9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról
340
10/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2022. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan a figyelembe vehető csoportlétszámok csökkentésével megvalósuló bérfejlesztésről
341
11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
345
12/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
348
1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról
349
1/2022. (I. 14.) AM rendelet
Az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről
353
2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú módosításáról
363
3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
382
4/2022. (I. 14.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
422
1004/2022. (I. 14.) Korm. határozat
A közszféra egyes területei béremeléséhez nyújtott támogatásról
423
1005/2022. (I. 14.) Korm. határozat
Az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tekintetében a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezését szolgáló támogatás biztosításáról
424

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.