A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8351499. látogatója

Budapest

2022. március 18.,

péntek


 

53. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2022. évi I. törvény
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról
1760
5/2022. (III. 18.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapításával összefüggő módosításáról
1776
3/2022. (III. 18.) AB határozat
A Kúria Knk.IV.40645/2021/19. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
1786
75/2022. (III. 18.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
1793

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.02.