A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369711. látogatója

Budapest

2022. március 22.,

kedd


 

55. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
113/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos egyes veszélyhelyzeti szabályokról
1903
114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1912
115/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli szabályairól
1914
116/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
1915
117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról
1916
118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet
A támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
1917
8/2022. (III. 22.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
1918
1168/2022. (III. 22.) Korm. határozat
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás biztosításáról
1919
1169/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A hazai és a határon túli hátrányos helyzetű településeken élők, illetve a fogyatékkal élők fizikai és lelki egészségének támogatásáról
1921
1170/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes gazdasági társaságok, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma számára előirányzat-átcsoportosítással történő források nyújtásáról
1921
1171/2022. (III. 22.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
1924
1172/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításáról
1925
1173/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A boconádi Szeleczky-kastély felújításához szükséges forrás biztosításáról
1926
1174/2022. (III. 22.) Korm. határozat
Nyírmada város közigazgatási területén található földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1926
1175/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.11-21 azonosító jelű, „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című felhívásra benyújtott, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról és az ehhez szükséges többlet-kötelezettségvállalás engedélyezéséről
1927
1176/2022. (III. 22.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1931
11/2022. (III. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1931

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.