A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8338541. látogatója

Budapest

2022. március 28.,

hétfő


 

58. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
1984
121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól
1985
122/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Tulajdonszerzési korlátozás alóli felmentésről
1986
123/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1986
124/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
1987
125/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1988
126/2022. (III. 28.) Korm. rendelet
Az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
1989
5/2022. (III. 28.) MvM rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról
1991
2/2022. (III. 28.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek új fejezeti kezelésű előirányzat és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról
1992
Knk.II.39.058/2022/8. számú végzés
A Kúria végzése
1995
1183/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
2011
1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2012
1185/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
2012
1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A NEXT Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna 2021–2027 Program elfogadásáról
2014
1187/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Stipendium Hungaricum program keretében a „Students at Risk” alprogram bevezetéséről és az ehhez szükséges finanszírozás biztosításáról
2014
1188/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok átmeneti helyzetének rendezéséről
2015
1189/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításának jóváhagyásáról
2018
1190/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
2018
1191/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program céljaival összhangban a Mikepércsi Református Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthona felújításának és fejlesztésének II. üteme érdekében szükséges forrás biztosításáról
2020
1192/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház „A” és „B” épületek homlokzati korlát és árnyékoló rendszerének kialakításáról
2022
1193/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról
2022
1194/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról
2025
1195/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A csornai sportcsarnok beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
2035
1196/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A ráckevei Nagyboldogasszony szerb ortodox templom felújításával kapcsolatos intézkedésekről
2036
1197/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes helyi önkormányzatok támogatásáról
2037
1198/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes községi önkormányzatok beruházásainak támogatásáról
2040
1199/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása elnevezésű projekthez kapcsolódó szakmai tartalom módosításáról
2042
1200/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Kulcsi Fekete István Általános Iskola fejlesztéséről
2042
1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola komplex fejlesztéséről
2043
1202/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A nyírbátori Báthori István Múzeum felújításáról
2044
1203/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról szóló 1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
2045
1204/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Sé község önkormányzati beruházásának támogatásáról
2045
1205/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú („Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota településen” című) projekt támogatásának növeléséről
2048
1206/2022. (III. 28.) Korm. határozat
Egyes EFOP 4.1.2-17 uniós projektekben megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkáinak támogatásáról
2050
1207/2022. (III. 28.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú („Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
2052
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
2054

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.10.02.