A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288547. látogatója

Budapest

2022. március 30.,

szerda


 

59. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
127/2022. (III. 30.) Korm. rendelet
Az iskolaszövetkezetek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetei számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról
2063
3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet
A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról
2064
6/2022. (III. 30.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésével kapcsolatos módosításáról
2066
13/2022. (III. 30.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2022. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
2068
14/2022. (III. 30.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
2071
15/2022. (III. 30.) AM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról
2084
6/2022. (III. 30.) HM rendelet
Az állami célú légiközlekedés repülőhajózó, ejtőernyős és földi gyakorló berendezés oktató szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek szabályairól
2085
3/2022. (III. 30.) PM rendelet
A pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet, valamint a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról
2114
Köf.5044/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
2116
Köf.5047/2021/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
2122
84/2022. (III. 30.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
2126
85/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
2126
86/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
2126
87/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
2127
88/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
2127
89/2022. (III. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2127
1208/2022. (III. 30.) Korm. határozat
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
2128
1209/2022. (III. 30.) Korm. határozat
A Kelenföldi Duna-parti Sétány megvalósítását célzó kormányzati intézkedésekről
2130
1210/2022. (III. 30.) Korm. határozat
A ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet járóbeteg-szakellátásának fejlesztése keretében új szakrendelői épület kialakításának megvalósításáról
2130
13/2022. (III. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
2131

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.