A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286681. látogatója

Budapest

2022. április 4.,

hétfő


 

61. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
128/2022. (IV. 4.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2174
6/2022. (IV. 4.) IM rendelet
Egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2177
7/2022. (IV. 4.) IM rendelet
A szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól
2181
8/2022. (IV. 4.) IM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
2183
9/2022. (IV. 4.) IM rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosításáról
2184
2/2022. PJE határozat
A bérleti jogviszonynak a bérbeadó vagyonkezelő által felmondással történt megszűnését követően a felmondás érvényességének, jogellenességének tárgyában
2186
Köf.5.049/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2192
Köf.5.050/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2196
Köf.5.051/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2200
Köf.5052/2021/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2206
92/2022. (IV. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2209
93/2022. (IV. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2209
94/2022. (IV. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2210
95/2022. (IV. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
2210
1/2022. (IV. 4.) NVTNM határozat
Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 15. §-a, valamint 2. melléklete hatálybalépése napjának megállapításáról
2211

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.