A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8271321. látogatója

Budapest

2022. április 5.,

kedd


 

62. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
129/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2215
130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2216
131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2218
132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2220
1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
Egyes családpolitikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról
2222
1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról
2224
1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült települési igények megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról
2225
1214/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
Fejezeti előirányzat címének módosításáról
2230
1215/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épülete felújításának megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről
2230
1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról
2231
1217/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről
2235
1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei megvalósításáról
2235
1219/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat módosításáról
2238
1220/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A Sajópetri község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2238
1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
Az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatos intézkedésekről
2238
1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, "Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén" című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2241

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2022.12.01.