A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287592. látogatója

Budapest

2022. április 14.,

csütörtök


 

66. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
146/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
2333
147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról
2334
148/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
2335
149/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
2336
150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
Az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról
2336
151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról
2338
152/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2340
153/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2343
154/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2345
155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet
Az in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól
2345
6/2022. (IV. 14.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról
2347
7/2022. (IV. 14.) BM rendelet
A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról
2357
8/2022. (IV. 14.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
2362
11/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet, valamint az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
2404
12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról
2405
7/2022. (IV. 14.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvéd tisztjelölti jogviszony átalakulásával összefüggő módosításáról
2406
12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet
A hivatásos hajós képesítésekről
2426
13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet
A hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
2530
5/2022. (IV. 14.) AB határozat
A Kúria Pfv.III.21.484/2019/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.124/2019/16. számú részítélete és a Fővárosi Törvényszék 36.P.24.412/2015/139. számú rész- és közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
2560
Köf.5.057/2021/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2582
Köf.5.053/2021/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2586
101/2022. (IV. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
2591
102/2022. (IV. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
2591
103/2022. (IV. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
2592
104/2022. (IV. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
2592
105/2022. (IV. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
2593
106/2022. (IV. 14.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
2593
1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről
2594

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.