A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288549. látogatója

Budapest

2022. április 19.,

kedd


 

68. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet
Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2609
157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2617
158/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2627
159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2628
11/2022. (IV. 19.) MNB rendelet
A „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról
2631
12/2022. (IV. 19.) MNB rendelet
A „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
2633
2/2022. (IV. 19.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosításáról
2635
108/2022. (IV. 19.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
2636
1229/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium 2022. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről
2636
1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról
2637
1231/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzathoz szükséges kötelezettségvállalásokról
2637
1232/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról
2638
1233/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról
2639
1234/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A „Kanizsa” kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban elnevezésű projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről
2640
1235/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
2641
1236/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról
2641
1237/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2642
1238/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.6-16-2017-00023 azonosító számú („Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése a Kaposvári Tankerületi Központban” című) projekt támogatásának növeléséről
2645
1239/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
2647
1240/2022. (IV. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2647
14/2022. (IV. 19.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – országhatár és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2648

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.