A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287595. látogatója

Budapest

2022. április 21.,

csütörtök


 

69. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
160/2022. (IV. 21.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2651
8/2022. (IV. 21.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
2654
7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól
2655
9/2022. (IV. 21.) BM rendelet
A képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról
2661
10/2022. (IV. 21.) BM rendelet
A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról
2665
8/2022. (IV. 21.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról
2666
9/2022. (IV. 21.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
2668
11/2022. (IV. 21.) IM rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosításáról
2670
6/2022. (IV. 21.) KKM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról
2686
Jpe.II.60.027/2021/8. számú határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata
2687
Köf.5.055/2021/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2694

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.