A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8287594. látogatója

Budapest

2022. január 20.,

csütörtök


 

7. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
430
14/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól
437
15/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
438
16/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
439
1/2022. (I. 20.) MNB rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet és a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet módosításáról
450
2/2022. (I. 20.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány mértékéről és megfizetésének szabályairól
451
13/2022. (I. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
453
14/2022. (I. 20.) KE határozat
Bírói kinevezésről
453
1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
454
1007/2022. (I. 20.) Korm. határozat
Egyes nemzetpolitikai célú kormányhatározatok módosításáról
458
1008/2022. (I. 20.) Korm. határozat
A Győri Ipari Park bővítéséről és a bővítéssel összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
459
1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat
A Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
460
3/2022. (I. 20.) ME határozat
A Végrehajtás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről
461
4/2022. (I. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
461
5/2022. (I. 20.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
461

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.31.