A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8286684. látogatója

Budapest

2022. április 26.,

kedd


 

70. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2022. (IV. 26.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
2701
9/2022. (IV. 26.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
2702
1/2022. (IV. 26.) PTNM rendelet
A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendeletnek az átmeneti támogatási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
2703
12/2022. (IV. 26.) IM rendelet
Egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
2705
14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról
2752
6/2022. (IV. 26.) AB határozat
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmáról
2760
7/2022. (IV. 26.) AB határozat
A Miskolci Törvényszék 3.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
2769
109/2022. (IV. 26.) KE határozat
Főigazgató felmentéséről
2781
110/2022. (IV. 26.) KE határozat
Rektori megbízásról
2781
111/2022. (IV. 26.) KE határozat
Rektori megbízásról
2782
112/2022. (IV. 26.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
2782
113/2022. (IV. 26.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
2783
114/2022. (IV. 26.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
2783
115/2022. (IV. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2784
116/2022. (IV. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2784
117/2022. (IV. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2784
118/2022. (IV. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2785
119/2022. (IV. 26.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2785
120/2022. (IV. 26.) KE határozat
A 173/2019. (V. 8.) KE határozat módosításáról
2785
121/2022. (IV. 26.) KE határozat
Katonai bíró felmentéséről
2786
1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eredményéről
2787

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.01.28.