A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369713. látogatója

Budapest

2022. április 28.,

csütörtök


 

71. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről
2861
162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
2864
163/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
A takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2865
164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról
2865
165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2869
166/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
2907
167/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2910
168/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2911
169/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
2911
170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel kiadott egyes veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról
2912
10/2022. (IV. 28.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról
2915
Köf.5058/2021/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
2978
122/2022. (IV. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2985
123/2022. (IV. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2985
124/2022. (IV. 28.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2986
1241/2022. (IV. 28.) Korm. határozat
A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
2986
1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat
Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
2986
1243/2022. (IV. 28.) Korm. határozat
A magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységéhez szükséges, a Hungary Helps Program javára szolgáló forrásbiztosításról
2987
1244/2022. (IV. 28.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Podujevoi Járási Kórház részére történő ingyenes átadásáról
2988
1245/2022. (IV. 28.) Korm. határozat
Tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely Münchenben történő létesítéséről és egyes tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról
2989

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.