A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369712. látogatója

Budapest

2022. április 29.,

péntek


 

72. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2022. (IV. 29.) MNB rendelet
A „Lax Péter” ezüst emlékérme kibocsátásáról
2992
15/2022. (IV. 29.) MNB rendelet
A „Lax Péter” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
2994
1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
2996
2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
3011
3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet
A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról
3104
4/2022. (IV. 29.) OAH rendelet
A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól
3119
5/2022. (IV. 29.) OAH rendelet
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről
3142
6/2022. (IV. 29.) OAH rendelet
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól
3164
7/2022. (IV. 29.) OAH rendelet
Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról
3165

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.