A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288547. látogatója

Budapest

2022. május 26.,

csütörtök


 

88. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2022. évi V. törvény
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről
3591
185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
3628
186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
3629
187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
3630
188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról
3630
189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
Az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól
3633
190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
Egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről
3635
191/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
3638
192/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3639
1/2022. (V. 26.) GFM rendelet
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
3641
14/2022. (V. 26.) IM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól
3653
190/2022. (V. 26.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról
3656
191/2022. (V. 26.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról
3656
192/2022. (V. 26.) KE határozat
Nemzetbiztonsági dandártábornok szolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséről és rendőr dandártábornokká kinevezéséről
3657
193/2022. (V. 26.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
3657
1263/2022. (V. 26.) Korm. határozat
Egyes állami sportcélú ingatlanok versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadásáról
3658
23/2022. (V. 26.) ME határozat
A Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3658
24/2022. (V. 26.) ME határozat
A 2022. június 2-án és 3-án Stockholmban megrendezésre kerülő „Stockholm+50” nemzetközi találkozón való magyar részvételről
3659
25/2022. (V. 26.) ME határozat
A Magyarország és a Török Köztársaság között a polgári veszélyhelyzetek során történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
3659
26/2022. (V. 26.) ME határozat
A Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
3660

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.