A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288549. látogatója

Budapest

2022. június 2.,

csütörtök


 

92. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
20/2022. (VI. 2.) MNB rendelet
A „Békésy György” ezüst emlékérme kibocsátásáról
3734
21/2022. (VI. 2.) MNB rendelet
A „Békésy György” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
3736
10/2022. (VI. 2.) AB határozat
A Kúria Knk.I.40.792/2021/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3738
11/2022. (VI. 2.) AB határozat
A Kúria Knk.I.40.793/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3753
12/2022. (VI. 2.) AB határozat
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról
3765
13/2022. (VI. 2.) AB határozat
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 3. pontjából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Debreceni Törvényszék 104.K.700.268/2021/5. számú ítélete megsemmisítéséről
3770
Knk.I.39.469/2022/2. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
3780
Knk.I.39.470/2022/2. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése
3786

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.