A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8288547. látogatója

Budapest

2022. június 7.,

kedd


 

94. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
3819
200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
A nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról
3820
201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
3826
202/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3828
7/2022. (VI. 7.) KKM rendelet
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/S. §-a szerinti országok megjelöléséről
3831
8/2022. (VI. 7.) KKM rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/J. § (2) bekezdése szerinti országok megjelöléséről
3832
9/2022. (VI. 7.) KKM rendelet
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 5. § (7) bekezdése szerinti országok megjelöléséről
3833
1282/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI–A Szlovénia–Magyarország 2021–2027 Program elfogadásáról
3834
1283/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
3834
1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról
3835
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról
3839
1286/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A Szeged–Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról
3843
1287/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
3844
1288/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
3845
1289/2022. (VI. 7.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3846
30/2022. (VI. 7.) ME határozat
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépéséről
3847

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.02.05.