A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369713. látogatója

Budapest

2022. június 14.,

kedd


 

97. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
205/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
3896
206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
3896
207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításához kapcsolódó kiegészítő eljárási rendelkezésekről
3898
208/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyekben közreműködő központi hatóságok feladatainak ellátásáról
3900
209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
Egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
3907
210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
A sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól
3911
211/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
3912
4/2022. (VI. 14.) MEKH rendelet
A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról
3914
21/2022. (VI. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
3917
22/2022. (VI. 14.) OGY határozat
Az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról szóló 9/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
3918
194/2022. (VI. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
3918
1294/2022. (VI. 14.) Korm. határozat
Az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló 1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról
3919
1295/2022. (VI. 14.) Korm. határozat
A „Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)” megnevezésű központi kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
3919
50/2022. (VI. 14.) ME határozat
A Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről
3919

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.