A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2023. augusztus 7.,

hétfő


 

114. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
368/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az Európai Védelmi Alap végrehajtásához kapcsolódó nemzeti feladat ellátásáról
6547
369/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott közfeladatokról
6549
370/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok további működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról
6551
371/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
6551
372/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyek tájékoztatását támogató portálra vonatkozó módosításáról
6553
373/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6553
374/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet
Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról
6555
19/2023. (VIII. 7.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe való belépés rendjéről
6561
4/2023. (VIII. 7.) MvM rendelet
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet módosításáról
6563
19/2023. (VIII. 7.) AB határozat
Az Országgyűlés 2023. július 4-i ülésnapján elfogadott, az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény 4. § (3) bekezdése, 16. § (1) bekezdésének „vagy a 4. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet” szövegrésze, valamint az 59. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról
6565
20/2023. (VIII. 7.) AB határozat
A Kúria Knk.II.39.057/2023/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6577
21/2023. (VIII. 7.) AB határozat
A Kúria Knk.II.39.058/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6583
1365/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat
Az ENSZ Közgyűlés 78. ülésszakán való magyar részvételről
6589
1366/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat
Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról
6592
1367/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
6594
1368/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében kiegészítő forrás biztosításáról
6596
1369/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
6596
1370/2023. (VIII. 7.) Korm. határozat
A tokaji TV-torony és libegő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
6601
66/2023. (VIII. 7.) ME határozat
A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló Megállapodás Közgyűlésén való magyar részvételről
6601

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.