A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2023. március 29.,

szerda


 

45. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
92/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
1647
93/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
1648
94/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
1648
95/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
Államháztartási és pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1651
96/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
A hazai közúti fuvarozói vállalkozások versenyképességének javítását célzó egyes kormányrendeletek módosításáról
1657
97/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
1658
98/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1659
99/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
1659
100/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
1660
101/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
1661
102/2023. (III. 29.) Korm. rendelet
A Magyarország földgázkitermelésének növelésére irányuló egyes beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
1661
57/2023. (III. 29.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
1668
58/2023. (III. 29.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
1668
1102/2023. (III. 29.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Kormánybizottságról
1669
1103/2023. (III. 29.) Korm. határozat
A háziorvosi és fogorvosi szolgálatok új indikátorrendszeréből eredő bevételkiesés átmeneti kompenzációjáról
1669
1104/2023. (III. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről szóló 1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
1671
1105/2023. (III. 29.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1672
1106/2023. (III. 29.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.11-21-2022-00005 azonosító számú projekt műszaki tartalmának kiegészítéséről és finanszírozásáról
1674
1107/2023. (III. 29.) Korm. határozat
A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról
1676
1108/2023. (III. 29.) Korm. határozat
A Tiszabura Község Önkormányzata kötelező feladatainak ellátásához nyújtandó támogatásról
1677
26/2023. (III. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1679
27/2023. (III. 29.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
1679

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.