A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8176271. látogatója

Budapest

2019. december 12.,

csütörtök


 

201. szám


 

Ára: 9240 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosítása(2019. december 12.)
8567
2019. évi LXXXV. törvény
Az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetésérõl
8569
2019. évi LXXXVI. törvény
Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttmûködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítõ jegyzõkönyv kihirdetésérõl
8626
2019. évi LXXXVII. törvény
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történõ rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról
8629
2019. évi LXXXVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkezõ állampolgáraik vízummentességérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl
8632
2019. évi LXXXIX. törvény
A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illetõ kérdések rendezésérõl szóló megállapodás kihirdetésérõl
8636
2019. évi XC. törvény
A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetésérõl
8654
2019. évi XCI. törvény
A Magyarország és a Marokkói Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetésérõl
8665
2019. évi XCII. törvény
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerzõdésekben való államutódlásról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
8677
2019. évi XCIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvû Államok Együttmûködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvû Államok Együttmûködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás kihirdetésérõl
8680
2019. évi XCIV. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
8691
2019. évi XCV. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésérõl
8698
2019. évi XCVI. törvény
Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggõ egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
8702
2019. évi XCVII. törvény
A magyar állampolgársággal összefüggõ egyes törvények módosításáról
8710
2019. évi XCVIII. törvény
Egyes törvényeknek a nagyszülõi gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról
8713
2019. évi XCIX. törvény
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
8715
2019. évi C. törvény
A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról
8716
2019. évi CI. törvény
Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
8734
2019. évi CII. törvény
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
8755
2019. évi CIII. törvény
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggõ egyes törvények módosításáról
8755
2019. évi CIV. törvény
A halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
8769
303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet
A sportakadémiákról
8770
304/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet
Az egyes migrációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8776
305/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek a nagyszülõi gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggõ módosításáról
8778
56/2019. (XII. 12.) AM rendelet
A szarvasmarha gümõkór elleni védekezésrõl
8780
18/2019. (XII. 12.) PM rendelet
A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
8792
50/2019. (XII. 12.) OGY határozat
A temesvári népfelkelésrõl való megemlékezésrõl
8793
51/2019. (XII. 12.) OGY határozat
A 2020. év Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánításáról
8794
52/2019. (XII. 12.) OGY határozat
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
8794
53/2019. (XII. 12.) OGY határozat
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
8795
512/2019. (XII. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8795
513/2019. (XII. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
8796
514/2019. (XII. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
8796
515/2019. (XII. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
8797
516/2019. (XII. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
8797
517/2019. (XII. 12.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
8798

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.12.03.