A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415532. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

2421.

1151/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Az Európai Beruházási Bank által a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-nek a "GYSEV modernizációja" projekt finanszírozása céljából nyújtandó hitelhez kapcsolódó egyedi állami garancia vállalásáról

2016/42 (március 25.)

004070

Közlönyszám megnyitása

2422.

1150/2016. (III. 25.) Korm. határozat
A kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

2016/42 (március 25.)

004068

Közlönyszám megnyitása

2423.

1149/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményeinek mûködtetése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli elõirányzat-átcsoportosításról

2016/42 (március 25.)

004066

Közlönyszám megnyitása

2424.

1148/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Magyarország amerikai egyesült államokbeli külképviseletei konzuli kerületeinek módosításáról

2016/42 (március 25.)

004066

Közlönyszám megnyitása

2425.

1147/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Az intermodális csomópont projektek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl

2016/42 (március 25.)

004065

Közlönyszám megnyitása

2426.

1146/2016. (III. 25.) Korm. határozat
Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervérõl

2016/42 (március 25.)

004065

Közlönyszám megnyitása

2427.

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet
A pénztárgépek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

2016/42 (március 25.)

003992

Közlönyszám megnyitása

2428.

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésû elõirányzatok és a központi kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról

2016/42 (március 25.)

003949

Közlönyszám megnyitása

2429.

3/2016. (III. 25.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közremûködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölésérõl és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

2016/42 (március 25.)

003941

Közlönyszám megnyitása

2430.

61/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A SPINTO-TDM Szerszámtervezõ és Gyártó Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/42 (március 25.)

003939

Közlönyszám megnyitása

2431.

60/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2016/42 (március 25.)

003938

Közlönyszám megnyitása

2432.

59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A felsõoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsõoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/42 (március 25.)

003935

Közlönyszám megnyitása

2433.

58/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

2016/42 (március 25.)

003933

Közlönyszám megnyitása

2434.

57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/42 (március 25.)

003932

Közlönyszám megnyitása

2435.

56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/42 (március 25.)

003931

Közlönyszám megnyitása

2436.

1145/2016. (III. 24.) Korm. határozat
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggõ infrastrukturális fejlesztésekrõl

2016/41 (március 24.)

003928

Közlönyszám megnyitása

2437.

55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggõ infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl

2016/41 (március 24.)

003926

Közlönyszám megnyitása

2438.

1144/2016. (III. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról

2016/40 (március 24.)

003923

Közlönyszám megnyitása

2439.

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

2016/40 (március 24.)

003888

Közlönyszám megnyitása

2440.

2016. évi XI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl

2016/40 (március 24.)

003878

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.