A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1921.

144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggõ intézkedésekrõl szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ egyes szakképzõ intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggõ módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006326

Közlönyszám megnyitása

1922.

143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006316

Közlönyszám megnyitása

1923.

142/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006314

Közlönyszám megnyitása

1924.

141/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006314

Közlönyszám megnyitása

1925.

140/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006313

Közlönyszám megnyitása

1926.

139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítõrendszert érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/84 (június 13.)

006309

Közlönyszám megnyitása

1927.

138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Címer Bizottságról

2016/84 (június 13.)

006308

Közlönyszám megnyitása

1928.

137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzõhöz kapcsolódó követelményekrõl

2016/84 (június 13.)

006303

Közlönyszám megnyitása

1929.

136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/84 (június 13.)

006295

Közlönyszám megnyitása

1930.

17/2016. (VI. 10.) NFM rendelet
A repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes mûszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról

2016/83 (június 10.)

006287

Közlönyszám megnyitása

1931.

39/2016. (VI. 10.) FM rendelet
A földrajzi jelzéssel rendelkezõ terméket forgalmazó termelõi szervezetek jövedelempótló támogatásáról

2016/83 (június 10.)

006283

Közlönyszám megnyitása

1932.

135/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
Egyes repülõtéri zajvédelemmel összefüggõ rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

2016/83 (június 10.)

006280

Közlönyszám megnyitása

1933.

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevõ szervekrõl, valamint a Klebelsberg Központról

2016/82 (június 10.)

006262

Közlönyszám megnyitása

1934.

18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet
Egyes foglalkoztatással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról

2016/81 (június 9.)

006259

Közlönyszám megnyitása

1935.

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
A kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

2016/81 (június 9.)

006226

Közlönyszám megnyitása

1936.

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeirõl és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

2016/81 (június 9.)

006210

Közlönyszám megnyitása

1937.

1288/2016. (VI. 8.) Korm. határozat
A Nemzetbiztonsági Kabinetrõl szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

2016/80 (június 8.)

006208

Közlönyszám megnyitása

1938.

186/2016. (VI. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/80 (június 8.)

006207

Közlönyszám megnyitása

1939.

185/2016. (VI. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/80 (június 8.)

006207

Közlönyszám megnyitása

1940.

1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat
Egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus által történõ hasznosításával összefüggõ feladatokról

2016/80 (június 8.)

006207

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.