A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415538. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1941.

184/2016. (VI. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/80 (június 8.)

006206

Közlönyszám megnyitása

1942.

10/2016. (VI. 8.) OGY határozat
A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY határozat módosításáról

2016/80 (június 8.)

006206

Közlönyszám megnyitása

1943.

Köf.5024/2015/7. számú végz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése

2016/80 (június 8.)

006204

Közlönyszám megnyitása

1944.

Köf.5023/2015/7. számú végz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése

2016/80 (június 8.)

006203

Közlönyszám megnyitása

1945.

Köf.5007/2016/3. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/80 (június 8.)

006200

Közlönyszám megnyitása

1946.

16/2016. (VI. 8.) NFM rendelet
A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról

2016/80 (június 8.)

006192

Közlönyszám megnyitása

1947.

19/2016. (VI. 8.) BM rendelet
Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/80 (június 8.)

006188

Közlönyszám megnyitása

1948.

133/2016. (VI. 8.) Korm. rendelet
A minõsített beszerzések Országgyûlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekrõl és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérõ által érvényesítendõ követelményekrõl szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/80 (június 8.)

006187

Közlönyszám megnyitása

1949.

2016. évi LVI. törvény
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggõ elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb mûködése érdekében szükséges módosításáról

2016/80 (június 8.)

006186

Közlönyszám megnyitása

1950.

2016. évi LV. törvény
Egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggõ módosításáról

2016/80 (június 8.)

006174

Közlönyszám megnyitása

1951.

66/2016. (VI. 7.) ME határozat
A 111/2014. (IX. 12.) ME határozat módosításáról

2016/79 (június 7.)

006172

Közlönyszám megnyitása

1952.

65/2016. (VI. 7.) ME határozat
Fõiskolai tanár kinevezésérõl

2016/79 (június 7.)

006172

Közlönyszám megnyitása

1953.

64/2016. (VI. 7.) ME határozat
Fõiskolai rektorok megbízásáról

2016/79 (június 7.)

006171

Közlönyszám megnyitása

1954.

63/2016. (VI. 7.) ME határozat
Fõiskolai rektorok felmentésérõl

2016/79 (június 7.)

006171

Közlönyszám megnyitása

1955.

62/2016. (VI. 7.) ME határozat
A Központi Statisztikai Hivatal elnöke kinevezésének meghosszabbításáról

2016/79 (június 7.)

006170

Közlönyszám megnyitása

1956.

61/2016. (VI. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

2016/79 (június 7.)

006170

Közlönyszám megnyitása

1957.

60/2016. (VI. 7.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a magyar–szerb államhatár mentén lévõ szénhidrogén-elõfordulások közös kutatásáról és kitermelésérõl szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2016/79 (június 7.)

006169

Közlönyszám megnyitása

1958.

1286/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Magyarország és a Szövetséges Transzformációs Fõparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erõk Európai Legfelsõbb Parancsnoksága között a NATO mûveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/79 (június 7.)

006169

Közlönyszám megnyitása

1959.

1285/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetéhez való csatlakozásáról szóló Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/79 (június 7.)

006169

Közlönyszám megnyitása

1960.

1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttmûködési megállapodás végrehajtásával összefüggõ feladatokról

2016/79 (június 7.)

006166

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.